POWER 2.19

Nazwa klienta: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Województwo: mazowieckie

Rok realizacji: 2021

Poziom zarządzania: centralny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu:


Opis:

Realizacja projektu - Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesów pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowani przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski