Nasza oferta

Adresatem oferty są instytucje publiczne w tym administracja rządowa i samorządowa. Ofertę kierujemy również do firm projektowych działających na rzecz tych instytucji oraz do organizacji pozarządowych.

Oferta ResPublic integruje doświadczenie zespołu gromadzone od 1993 roku i wynika z systematycznej analizy potrzeb naszych klientów, którzy tym samym wpływają na jej dzisiejszy kształt.

Naszym klientom proponujemy doradztwo w formie eksperckiej lub uczestniczącej. W doradztwie uczestniczącym współdziałamy z naszymi klientami w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań i planów na ich życzenie angażując partnerów społecznych w realizację projektów.

Strategicznym celem ResPublic jest wdrażanie najnowszych technologii teleinformatycznych do procesu realizacji projektów, a w szczególności dotyczących konsultacji społecznych.