Szczególne osiągnięcia

  • Strategia Rozwoju Narodowego Produktu Turystycznego Miasta Stołecznego Warszawy "Trakt Królewski" do roku 2013 oraz Strategia Rozwoju Narodowego Produktu Turystycznego „Trakt Królewsko – Cesarski w Poznaniu” do 2013 r. Obie strategie są częścią Narodowej Strategii Kultury na lata 2004–2013 przyjętą przez Radę Ministrów w dniu 21 września 2004 roku. 

 

  • Przygotowanie i przeprowadzenie projektu restrukturyzacji zarządzania komunalnymi zasobami lokalowymi w Gminie Warszawa Centrum. Największy projekt na rynku zarządzania zasobami komunalnymi w Polsce jeden z największych w Europie - 8 841 000 m2 powierzchni lokali w budynkach, stanowiących własność gminy. 

 

  • Opracowanie Strategii i planu realizacyjnego Warszawskiego Parku Technologicznego w ramach dokumentu Koncepcja Funkcjonowania Warszawskiego Parku Technologicznego. Dokument był przygotowywany na podstawie umowy pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a przedstawicielem WKN - Ośrodkiem Przetwarzania Informacji. Odbiorcą dokumentu było Warszawskie Konsorcjum Naukowe. 

 

  • Opracowanie diagnozy i strategicznych kierunków rozwoju dla 40 kluczowych instytucji kultury i nauki w Polsce.  

 

  • Pozyskanie  funduszy unijnych na rzecz beneficjentów na łączną wartość ponad 600 mln PLN (wg stanu na dzień 31.12.2008).