lista klientów zespołu ResPublic

Gmina Zarszyn
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zarszynie wraz z budową kolektora  2008 
Podniesienie atrakcyjności miejscowości Długie i Nowosielce  2008 
Konsultacje społeczne przy Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  2007 
Ocena zaspokojenia potrzeb społecznych w ramach opracowania strategii  2007 
Aktualizacja Planu operacyjnego  2007 
Aktualizacja strategii rozwoju  2007 
Konsultacje społeczne przy tworzeniu aktualizacji strategii rozwoju  2007 
Diagnoza stanu Gminy Zarszyn  2007 
Diagnoza stanu Gminy Zarszyn  2007 
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  2007 
Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zarszyn w Gminie Zarszyn  2006 
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zarszynie wraz z budową kolektora  2006 
Poprawa dostępności centrum Zarszyna  2005 
Budowa budynku Sali gimnastycznej w miejscowości Nowosielce  2005 
Przebudowa drogi gminnej wraz z placem parkingowym w Jaćmierzu  2005 
Przebudowa drogi gminnej wraz z placem parkingowym w Jaćmierzu  2005 
Budowa sieci kanalizacyjnej w Nowosielcach  2005 
Poprawa stanu środowiska obszarów przygr.poprzez budowę kanalizacji  2005 
Budowa wodociągu w miejscowości Jaćmierz i Posada Jaćmierska  2005 
Konsultacje społeczne przy tworzeniu Planu Rozwoju Lokalnego  2004 
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Zarszyn na lata 2004 - 2006  2004 
Plan strategiczny rozwoju Gminy Zarszyn  1997 
Konsultacje społeczne przy tworzeniu planu strategicznego  1997 
Ocena zaspokojenia potrzeb społecznych w ramach opracowania strategii  1997