Gminny Program Rewitalizacji Gminy Mońki do roku 2023

Nazwa klienta: Urząd Miejski w Mońkach

Województwo: podlaskie

Rok realizacji: 2017

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Zamawiający: Urząd Miejski w Mońkach

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu: