Emisja obligacji jest popularnym sposobem pozyskania pieniędzy na pokrycie deficytu lub rozchodów budżetu jednostek samorządu terytorialnego.
Naszym klientom oferujemy doradztwo w emisji obligacji samorządowych. Standardowy zakres prac obejmuje:

 1. Prace pilotażowe, polegające na:
  • przygotowaniu procesu emisji obligacji komunalnych
  • przygotowaniu wieloletniej prognozy finansowej uwzględniającej strukturę emisji obligacji,
  • przygotowaniu projektu uchwały rady w sprawie emisji obligacji komunalnych, wraz uzasadnieniem,
  • przygotowaniu prezentacji multimedialnej dla graficznego zobrazowania stanu finansów samorządu przed planowaną emisją obligacji i po emisji planowanej emisji obligacji.
 2. Organizacja, przeprowadzenie i finalizacja procedury wyboru podmiotu, który sfinansuje emisję, w szczególności:
  • wycena wartości kosztów emisji obligacji,
  • przygotowanie (z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji) niezbędnej dokumentacji będącej podstawą opracowania procedury postępowania,
  • przygotowanie specyfikacji warunków zamówienia,
  • przeprowadzenie i finalizacja procesu na wybór podmiotu finansującego, w tym:
   • skierowanie do podmiotów finansowych oferty na emisję obligacji,
   • ocena ofert,
   • wybór wykonawcy,
   • przygotowanie umowy pomiędzy podmiotem finansującym a samorządem (emitentem)

Zakres prac może zostać ustalony indywidualnie względem oczekiwań Klienta.