Respublic :: konsultacje społeczne, komunikacja społeczna, opracowanie strategii, doradztwo dla instytucji publicznych

O firmie

Jesteśmy firmą konsultingową, która od ponad 20 lat tworzy dla instytucji publicznych strategie i programy rozwoju głównie metodą uspołecznioną. Prowadzimy również konsultacje społeczne, doradzamy w zarządzaniu zarówno instytucjami publicznymi jak i prowadzonymi przez nie złożonymi projektami.

Aktualności

Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Ustka na lata 2016-2022

ustka.png

Pracujemy nad dokumentem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Ustki. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentu zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1777), „Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 03 lipca 2015 r.

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Spytkowice na lata 2016-2022

spytkowice2.jpg

Rozpoczeliśmy prace nad Programem Rewitalizacji Gminy Spytkowice. W ramach projektu zostaną wykonane badania społeczne, diagnoza sytuacji w gminie zostanie sporządzona na podstawie spotkań z mieszkańcami, badań oraz analizy danych statystycznych. Prócz tego zostaną wyznaczone wizja i cele rewitalizacyjne oraz najważniejsze przedsięwzięcia rewitalizacyjne.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Stara Biała na lata 2016-2020

Herb_Gminy_Stara_Biala_CMYK1.jpg

Rozpoczęliśmy prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Stara Biała na lata 2016-2020 (woj.mazowieckie).Na kompleksowe opracowanie dokumentu składa się: