Respublic :: konsultacje społeczne, komunikacja społeczna, opracowanie strategii, doradztwo dla instytucji publicznych

O firmie

Jesteśmy firmą konsultingową, która od ponad 20 lat tworzy dla instytucji publicznych strategie i programy rozwoju głównie metodą uspołecznioną. Prowadzimy również konsultacje społeczne, doradzamy w zarządzaniu zarówno instytucjami publicznymi jak i prowadzonymi przez nie złożonymi projektami.

Aktualności

Partycypacja w Programie rewitalizacji w gminie Raszyn

Raszyn1.jpg

 W ramach opracowania Gminnego Programu dla Gminy Raszyn zostały przeprowadzone spotkanie diagnostyczne, spotkanie konsultacyjno-informacyjne w trakcie konsultacji projektu uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Raszyn, warsztat projekcyjny, spacery badawcze oraz wywiad pogłębiony. Obecnie projekt dokumentu jest przekazany do konsultacji społecznych, które trwają do 22 stycznia 2017 r.

Zakończyliśmy prace nad GPR dla Nowego Sącza

ns_logo.jpg

 Zakończyliśmy prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Miasta Nowy Sącz na lata 2016-2022. W trakcie opracowania dokumentu odbyły się konsultacje społeczne projektu uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji oraz konsultacje projektu dokumentu. Ponadto zostały zrealizowane badania ankietowe, spotkania z mieszkańcami, warsztaty, szkolenia dotyczące prowadzenia rewitalizacji. 

Program rewitalizacji dla gminy Stara Biała

Herb_Gminy_Stara_Biala_CMYK1.jpg

Zakończyliśmy prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Stara Biała na lata 2016-2020. W ramach opracowania dokumentu zostały przeprowadzone spotkania z mieszkańcami, warsztaty oraz konsultacje społeczne projektu dokumentu.