Respublic :: konsultacje społeczne, komunikacja społeczna, opracowanie strategii, doradztwo dla instytucji publicznych

O firmie

Jesteśmy firmą konsultingową, która od ponad 20 lat tworzy dla instytucji publicznych strategie i programy rozwoju głównie metodą uspołecznioną. Prowadzimy również konsultacje społeczne, doradzamy w zarządzaniu zarówno instytucjami publicznymi jak i prowadzonymi przez nie złożonymi projektami.

Aktualności

Warsztaty w ramach Aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

W ramach Aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza eksperci ResPublic przeprowadzili 5 warsztatów strategicznych, na których przedstawiciele Mazowieckiej Rady Innowacyjności, Grup Roboczych ds. inteligentnych specjalizacji oraz Forum Instytucji Otoczenia Biznesu pracowali nad diagnozą sytuacji i celami do nowej strategii.

Ewaluacja dla Województwa Lubuskiego - umowa podpisana

W dniu 18.09.2019 firma ResPublic podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego na realizację projektu pn. Ewaluacja Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego w kontekście wsparcia innowacyjności oraz badań i rozwoju w ramach RPO-Lubuskie 2020. Projekt będzie realizowany przy wsparciu Fundacji Kultury Przestrzeni "Zobaczyć na nowo" i ekspertki ds. analiz ekonometrycznych dr Katarzyny Cheby.

V nabór gmin - granty na konsultacje społeczne

W dniach 12.09.2019 do 26.09.2019 r. trwa V nabór gmin do konkursu w ramach projektu POWER 2.19. Zakwalifkowane gminy otrzymają wsparcie szkoleniowe, finansowe i doradcze. Serdecznie zapraszamy gminy do zgłoszeń - szczegóły na stronie www Fundacji "Zobaczyć na nowo" zobaczycnanowo.pl/2019/09/11/v-nabor-granty-na-konsultacje-spoleczne/