Respublic :: konsultacje społeczne, komunikacja społeczna, opracowanie strategii, doradztwo dla instytucji publicznych

O firmie

Jesteśmy firmą konsultingową, która od ponad 20 lat tworzy dla instytucji publicznych strategie i programy rozwoju głównie metodą uspołecznioną. Prowadzimy również konsultacje społeczne, doradzamy w zarządzaniu zarówno instytucjami publicznymi jak i prowadzonymi przez nie złożonymi projektami.

Aktualności

Monitoring Gminnego Programu Rewitalizacji w Kaliszu

Eksperci firmy ResPublic i Fundacji Kultury Przestrzeni "Zobaczyć na nowo" zakończyli badania opinii interesariuszy programu rewitalizacji w Kaliszu. Przeprowadzone zostały badania ankietowe w grupie mieszkańców, przedsiębiorców, właścicieli i zarządców nieruchomości oraz organizacji pozarządowych z obszaru rewitalizacji. Badanie objęło także wywiady indywidualne i grupowe. Badania zrealizowano w ramach monitoringu GPR na zlecenie Urzędu Miasta Kalisza.

Warsztaty w ramach Aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

W ramach Aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza eksperci ResPublic przeprowadzili 5 warsztatów strategicznych, na których przedstawiciele Mazowieckiej Rady Innowacyjności, Grup Roboczych ds. inteligentnych specjalizacji oraz Forum Instytucji Otoczenia Biznesu pracowali nad diagnozą sytuacji i celami do nowej strategii.

Ewaluacja dla Województwa Lubuskiego - umowa podpisana

W dniu 18.09.2019 firma ResPublic podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego na realizację projektu pn. Ewaluacja Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego w kontekście wsparcia innowacyjności oraz badań i rozwoju w ramach RPO-Lubuskie 2020. Projekt będzie realizowany przy wsparciu Fundacji Kultury Przestrzeni "Zobaczyć na nowo" i ekspertki ds. analiz ekonometrycznych dr Katarzyny Cheby.