Aktualności

Zakończenie I fazy Programu EPF Capacity Building

EPF.jpg

Z dniem 30 listopada 2017 zakończyła się pierwsza faza projektu dla Europejskiego Forum Pacjentów. W ramach Programu Budowania Potencjału wsparcie otrzymało 16 organizacji pacjentów reprezentujących różne obszary medyczne i działających w formie stowarzyszeń. Każda organizacja stworzyła przy wsparciu trenerów ResPublic dokument strategii rozwoju na lata 2017-2020 wraz z planem realizacyjnym.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Leżajsk na lata 2016-2023 wpisany do Wykazu Programów Rewitalizacji

lezajsk.png

 Do Wykazu Programów Rewitalizacji Gmin Województwa Podkarpackiego wpisany został Gminny Program  Rewitalizacji Miasta Leżajsk na lata 2016-2023. Tym samym, jest to już 13, opracowany przez zespół ResPublic, gminny program rewitalizacji wpisany do wykazu wojewódzkiego. 
  
Urzędowi Miejskiemu w Leżajsku, jednostkom współpracującym i projektodawcom serdecznie dziękujemy za owocną współpracę.

Foresight dla Płocka

PLOCK.jpg

W dniu 30 października 2017 zakończyło się badanie Delphi, które było częścią szerszego modułu Foresight dla Płocka. Foresight dla Płocka jest realizowany w ramach prac nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Płocka do 2030.  

Szkolenie finalizujące 1 fazę Programu Budowania Potencjału w ramach EPF

EPF.jpg

 W dniach 23-24 października odbyło się w Warszawie szkolenie finalizujące 1 fazę Programu Budowania Potencjału (Capacity Building Programme). Autorem oraz instytucją finansującą Program jest Europejskie Forum Pacjentów, natomiast realizatorem polskiej edycji jest ResPublic Sp. z o.o. W trwającym od marca 2017 Programie uczestniczyło 16 polskich organizacji pacjentów. Program obejmował wsparcie w zakresie opracowania strategii rozwoju dla każdej organizacji, tematyczne warsztaty i szkolenia.

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Raszyn wpisany do Wykazu Programów Rewitalizacji

Raszyn.jpg

Opracowany przez ResPublic Gminny Program Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 2016 - 2023 - Integracja społeczna i terytorialna został wpisany do Wykazu Programów Rewitalizacji Województwa Mazowieckiego. Tym samym w sumie 12 programów rewitalizacji opracowanych przez ResPublic zostało wpisanych do wykazów wojewódzkich. Są to programy następujących miast i gmin wiejskich