Aktualności

Monitoring Gminnego Programu Rewitalizacji w Kaliszu

Eksperci firmy ResPublic i Fundacji Kultury Przestrzeni "Zobaczyć na nowo" zakończyli badania opinii interesariuszy programu rewitalizacji w Kaliszu. Przeprowadzone zostały badania ankietowe w grupie mieszkańców, przedsiębiorców, właścicieli i zarządców nieruchomości oraz organizacji pozarządowych z obszaru rewitalizacji. Badanie objęło także wywiady indywidualne i grupowe. Badania zrealizowano w ramach monitoringu GPR na zlecenie Urzędu Miasta Kalisza.

Warsztaty w ramach Aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

W ramach Aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza eksperci ResPublic przeprowadzili 5 warsztatów strategicznych, na których przedstawiciele Mazowieckiej Rady Innowacyjności, Grup Roboczych ds. inteligentnych specjalizacji oraz Forum Instytucji Otoczenia Biznesu pracowali nad diagnozą sytuacji i celami do nowej strategii.

Ewaluacja dla Województwa Lubuskiego - umowa podpisana

W dniu 18.09.2019 firma ResPublic podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego na realizację projektu pn. Ewaluacja Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego w kontekście wsparcia innowacyjności oraz badań i rozwoju w ramach RPO-Lubuskie 2020. Projekt będzie realizowany przy wsparciu Fundacji Kultury Przestrzeni "Zobaczyć na nowo" i ekspertki ds. analiz ekonometrycznych dr Katarzyny Cheby.

V nabór gmin - granty na konsultacje społeczne

W dniach 12.09.2019 do 26.09.2019 r. trwa V nabór gmin do konkursu w ramach projektu POWER 2.19. Zakwalifkowane gminy otrzymają wsparcie szkoleniowe, finansowe i doradcze. Serdecznie zapraszamy gminy do zgłoszeń - szczegóły na stronie www Fundacji "Zobaczyć na nowo" zobaczycnanowo.pl/2019/09/11/v-nabor-granty-na-konsultacje-spoleczne/

IV nabór gmin - granty na konsultacje społeczne

W dniach 17.07.2019 do 31.07.2019 r. trwa IV nabór gmin do konkursu w ramach projektu POWER 2.19. Zakwalifkowane gminy otrzymają wsparcie szkoleniowe, finansowe i doradcze. Serdecznie zapraszamy gminy do zgłoszeń - szczegóły na stronie www Fundacji "Zobaczyć na nowo" zobaczycnanowo.pl/2019/07/16/iv-nabor-gmina-granty-na-konsultacje-spoleczne/