O firmie

Jesteśmy firmą konsultingową, która od ponad 20 lat tworzy dla instytucji publicznych strategie i programy rozwoju głównie metodą uspołecznioną. Prowadzimy również konsultacje społeczne, doradzamy w zarządzaniu zarówno instytucjami publicznymi jak i prowadzonymi przez nie złożonymi projektami.

Integrujemy polskie i światowe doświadczenia w zakresie planowania rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego dostarczając instytucjom publicznym w tym administracji rządowej i samorządowej, najwyższej jakości analiz, planów, programów i projektów tworzonych najczęściej z udziałem partnerów społecznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie z zakresu komunikacji, a w szczególności konsultacji społecznych. Kierowaliśmy projektami z udziałem ponad 600 osób biorących bezpośredni udział w pracach. Realizowaliśmy projekty z udziałem ponad 30 partnerów instytucjonalnych. Nasi konsultanci pracowali również jako eksperci Programu ONZ d.s. Rozwoju w Polsce (UNDP) oraz Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego (USAID).

ResPublic jest kontynuatorem działalności prowadzonej dla instytucji publicznych przez Res Consulting, a następnie Res Management, których właścicielem był Jacek Dębczyński - obecnie Prezes Zarządu ResPublic Sp. z o.o.