Wizja

W czasach globalnych zmian, wzrostu znaczenia informacji i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, rośnie odpowiedzialność instytucji publicznych za dostarczanie trafnych rozwiązań, decydujących dzisiaj o jakości życia w przyszłości.

Przyszłość zależy od gotowości do podejmowania zmian, kreatywności oraz zdolności do działania razem, na skalę jakiej dotąd nie doświadczaliśmy.
Nasi klienci - instytucje publiczne - coraz bardziej potrzebują dostawców innowacyjnych rozwiązań zwiększających szybkość działania i porozumiewania się ludzi.

ResPublic jest takim dostawcą innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych do sprawnego, oszczędzającego czas naszych klientów prowadzenia projektów. Naszą kompetencją jest zdolność łączenia partnerów przedsięwzięć do tworzenia i konsultowania wspólnych koncepcji.

Naszym przesłaniem jest rozwijanie postaw otwartości i kreatywności oraz nowego typu relacji pomiędzy uczestnikami.

Kliknij w poszczególne elementy rysunku.

Zasady

  • Orientacja na potrzeby klienta,
  • Komunikatywność,
  • Zaangażowanie,
  • Rzetelność, terminowość,
  • Oszczędność czasu i kosztów klienta.