Wartości 

  • Przyszłość 
  • Ciekawość i pasja 
  • Innowacyjność 
  • Społeczna użyteczność 
  • Ciągły rozwój 

 

Misja

Pomagamy instytucjom publicznym w tworzeniu nowej rzeczywistości zgodnej z interesem społeczności, na rzecz której działają.