Aktualności

Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami w Grójcu

W ramach realizowanego projektu POWER 2.19, ResPublic wspiera gminy w prowadzeniu procesów konsultacji społecznych dokumentów planistycznych. W maju 2019 odbyły się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami w kilku gminach. W Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu odbyło się otwarte spotkanie dotyczące Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego realizowanego dla obszaru 18 miejscowości w Gminie Grójec.  

Forum Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

Dnia 9 kwietnia moderatorzy ResPublic poprowadzili Forum MROT. Spotkanie dla członków Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej było poświęcone wypracowaniu kierunków rozwoju MROT i sposobów współpracy w ramach organizacji. Podczas Forum zastosowane zostały metody moderacji wizualnej, praca w podzespołach w formule World Cafe oraz dyskusje plenarne. 

Trendy dla Wielkopolski - badanie dla Urzędu Marszałkowskiego

Dnia 6 marca 2019 firma ResPublic podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim na realizację badania pn.: Rozwój województwa wielkopolskiego - trendy rozwojowe i prognozowane zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej w regionie. Badanie obejmie analizę trendów na podstawie wybranych wskaźników w sferze gospodarczej, społecznej i przestrzenno-środwiskowej oraz wywiady indywidualne z przedstawicielami świata nauki, badanie Delphi i zbudowanie trzech scenariuszy rozwojowych województwa do 2035 roku.

II nabór gmin do projektu POWER 2.19

Rozpoczął się drugi nabór gmin do projektu obejmującego wsparcie gmin w przeprowadzeniu proscesu konsultacji społecznych dokumentów planistycznych. Nabór będzie trwał w dniach 04.03.2019 do 18.03.2019. Zgłoszenia należy dokonać poprzez stronę www.zobaczycnanowo.pl. Serdecznie zapraszamy!  logotyp

Nabór gmin do projektu Power 2.19

W dniach 11.02.2019 do 25.02.2019 będzie trwał nabór gmin do projektu „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”. Zgłoszenia należy dokonać poprzez stronę www.zobaczycnanowo.pl. Serdecznie zaprszamy! logotyp projektu