Aktualności

Trendy dla Wielkopolski - badanie dla Urzędu Marszałkowskiego

Dnia 6 marca 2019 firma ResPublic podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim na realizację badania pn.: Rozwój województwa wielkopolskiego - trendy rozwojowe i prognozowane zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej w regionie. Badanie obejmie analizę trendów na podstawie wybranych wskaźników w sferze gospodarczej, społecznej i przestrzenno-środwiskowej oraz wywiady indywidualne z przedstawicielami świata nauki, badanie Delphi i zbudowanie trzech scenariuszy rozwojowych województwa do 2035 roku.

II nabór gmin do projektu POWER 2.19

Rozpoczął się drugi nabór gmin do projektu obejmującego wsparcie gmin w przeprowadzeniu proscesu konsultacji społecznych dokumentów planistycznych. Nabór będzie trwał w dniach 04.03.2019 do 18.03.2019. Zgłoszenia należy dokonać poprzez stronę www.zobaczycnanowo.pl. Serdecznie zapraszamy!  logotyp

Nabór gmin do projektu Power 2.19

W dniach 11.02.2019 do 25.02.2019 będzie trwał nabór gmin do projektu „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”. Zgłoszenia należy dokonać poprzez stronę www.zobaczycnanowo.pl. Serdecznie zaprszamy! logotyp projektu

Wsparcie konsultacji społecznych w zakresie planowania przestrzennego w 20 gminach

Dnia 30 stycznia 2019 firma ResPublic rozpoczęła realizację projektu pn: „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”. Projekt jest realizowany z Partnerami: Fundacją Kultury Przestrzeni „Zobaczyć na nowo” oraz Pracownią Urbanistyczno-Architektoniczną GARD, w ramach konkursu nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-003/18 prowadzonego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. 

Opracowanie Polityki Zdrowotnej dla Miasta Torunia

Z dniem 30.11.2018 zakończyliśmy projekt obejmujący opracowanie dokumentu Polityki Zdrowotnej dla Miasta Torunia. W ramach projektu eksperci ResPublic opracowali także diagnozę stanu opieki zdrowotnej w Toruniu opierając się na danych statystycznych, wynikach spotkań grup roboczych oraz na opiniach mieszkańców Torunia pozyskanych w badaniu ankietowym. Dziękujemy wszystkim interesariuszom za owocną współpracę.