Aktualności

Aktualizacja Strategii Rozwoju Bydgoszczy do 2030 - pierwsza debata

 23. października 2017 r., w ramach doradztwa metodycznego w aktualizacji "Strategii Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku" odbyła się pierwsza z sześciu zaplanowanych debat. Na spotkanie, którego moderatorem był prezes ResPublic - Jacek Dębczyński, została zaproszona młodzież z różnych bydgoskich szkół oraz uczelni wyższych. Debata składała się z dwóch części, podczas których młodzi ludzie mieli okazję podyskutować nad rozwojem Bydgoszczy.

Warsztaty diagnostyczne w Płocku

 
Dnia 5 września odbyło się inauguracyjne spotkanie z mieszkańcami Płocka w ramach procesu opracowania Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do roku 2030.
 
Spotkanie otworzyło przemówienie Prezydenta Płocka, następnie zostały omówione wyniki ankiety dla mieszkańców Płocka, która została zrealizowana w lipcu. Podczas spotkania moderatorzy ResPublic poprowadzili pracę warsztatową w trzech podzespołach:

Aktualizacja Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2017-2026

W dniu 21 marca 2017 r. ResPublic podpisało umowę na opracowanie aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2017-2026.
 
 
 

Warsztaty z Zespołem Roboczym w Toruniu

 W dniu 11 kwietnia 2017 r. odbyło się spotkaniu inaugurujące prace nad Strategią Rozwoju Miasta Torunia do 2020 r. z uwzględnieniem perspektywy rozwoju do 2023 r. W spotkaniu udział wzięło 109 osób. Zespół Roboczy został podzielony na 3 podzespoły: 

Opracowanie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do roku 2030

Firma ResPublic rozpoczęła współpracę z Urzędem Miasta Płocka w celu opracowania dokumentu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do roku 2030. Projekt będzie realizowany metodą mieszaną: ekspercką i uspołecznioną, co oznacza, że w prace nad tworzeniem dokumentu zostaną zaangażowani mieszkańcy, przedsiębiorcy, lokalni liderzy, organizacje pozarządowe itd. Zastosowane zostaną innowacyjne metody i narzędzia, w tym Foresight dla Płocka i badanie Delphi.