Aktualności

Opracowanie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do roku 2030

Firma ResPublic rozpoczęła współpracę z Urzędem Miasta Płocka w celu opracowania dokumentu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do roku 2030. Projekt będzie realizowany metodą mieszaną: ekspercką i uspołecznioną, co oznacza, że w prace nad tworzeniem dokumentu zostaną zaangażowani mieszkańcy, przedsiębiorcy, lokalni liderzy, organizacje pozarządowe itd. Zastosowane zostaną innowacyjne metody i narzędzia, w tym Foresight dla Płocka i badanie Delphi.

Pierwsze szkolenie w ramach Programu EPF Capacity Building Poland

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z pierwszego szkolenia, które poprowadzili trenerzy ResPublic w ramach Programu EPF Capacity Building Poland:  www.eu-patient.eu/News/News/epf-capacity-building-programme--18-polish-patient-organisations-take-the-first-steps-towards-long-term-sustainability/ 

Program budowania potencjału EPF Polska

ResPublic w dniu 14 marca 2017 r. podpisało umowę na wdrożenie I fazy Programu budowania potencjału organizacji pacjentów w Polsce (EPF Capacity Building Programme Poland). Program jest realizowany na zlecenie Europejskiego Forum Pacjentów (European Patients’ Forum – EFP), przy wsparciu Federacji Pacjentów Polskich.

Programy rewitalizacji wpisane do Wykazu Programów Rewitalizacji

Prezentujemy listę Programów Rewitalizacji, które zostały pozytywnie ocenione przez Urzędy Marszałkowskie (w chwili obecnej dotyczy woj. śląskiego, mazowieckiego i małopolskiego), które zostały opracowane we współpracy z ResPublic:

Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Torunia

 Firma ResPublic podjęła współpracę z Urzędem Miasta w Toruniu w celu opracowania aktualizacji Startegii Rozwoju Miasta Torunia do 2020 r. z uwzględnieniem perspektywy rozwoju do 2023 r. Projekt będzie realizowany metodą uspołecznioną co oznacza, że w prace nad aktualizacją dokumentu zostaną zaangażowani mieszkańcy, przedsiębiorcy, lokalni liderzy, organizacje pozarządowe itd.