Aktualności

Partycypacja w Programie rewitalizacji w gminie Raszyn

Raszyn1.jpg

 W ramach opracowania Gminnego Programu dla Gminy Raszyn zostały przeprowadzone spotkanie diagnostyczne, spotkanie konsultacyjno-informacyjne w trakcie konsultacji projektu uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Raszyn, warsztat projekcyjny, spacery badawcze oraz wywiad pogłębiony. Obecnie projekt dokumentu jest przekazany do konsultacji społecznych, które trwają do 22 stycznia 2017 r.

Zakończyliśmy prace nad GPR dla Nowego Sącza

ns_logo.jpg

 Zakończyliśmy prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Miasta Nowy Sącz na lata 2016-2022. W trakcie opracowania dokumentu odbyły się konsultacje społeczne projektu uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji oraz konsultacje projektu dokumentu. Ponadto zostały zrealizowane badania ankietowe, spotkania z mieszkańcami, warsztaty, szkolenia dotyczące prowadzenia rewitalizacji. 

Program rewitalizacji dla gminy Stara Biała

Herb_Gminy_Stara_Biala_CMYK1.jpg

Zakończyliśmy prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Stara Biała na lata 2016-2020. W ramach opracowania dokumentu zostały przeprowadzone spotkania z mieszkańcami, warsztaty oraz konsultacje społeczne projektu dokumentu. 

Zakończyliśmy prace nad Programem Rewitalizacji dla Nowego Dworu Mazowieckiego

herb_NDM1.jpg

 Zakończyliśmy prace nad Programem rewitalizacji. W ramach opracowania dokumentu osbyły się dwa warsztaty z mieszkańcami, szkolenia z pracowanikami administracji samorządowej, spacery badawcze oraz badania społeczne (ankiety). W etapie końcowym, projekt dokumentu był również przekazany do konsultacji społecznych. 

Konsultacje społeczne projektu dokumentu GPR w Ustce

ustka_1.png

 W dniu 8 listopada 2016 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu dokumentu Gminnego Programu rewitalizacji dla Miasta Ustka na lata 2016-2022. Spotkanie w godzinach popołudniowych odbyło się w obu jednostkach objętych procesem rewitalizacji - jednostka "e" oraz jednostka "j".