Aktualności

Aktualizacja Strategii Rozwoju Bydgoszczy do 2030 - pierwsza debata

 23. października 2017 r., w ramach doradztwa metodycznego w aktualizacji "Strategii Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku" odbyła się pierwsza z sześciu zaplanowanych debat. Na spotkanie, którego moderatorem był prezes ResPublic - Jacek Dębczyński, została zaproszona młodzież z różnych bydgoskich szkół oraz uczelni wyższych. Debata składała się z dwóch części, podczas których młodzi ludzie mieli okazję podyskutować nad rozwojem Bydgoszczy. Pierwsza część opierała się na komentarzach i refleksjach do przedstawionych wyników badania ankietowego, natomiast druga polegała na wypracowaniu w sześciu podzespołach propozycji wizji Bydgoszczy. Spotkanie zakończyło się przedstawieniem wizji przez młodych Bydgoszczan oraz wystąpieniem Pana Prezydenta Rafała Bruskiego i Pani Prezydent Marii Wasiak, którzy podziękowali za przybycie i dużą aktywność podczas spotkania. 
 
 
http://www.bydgoszcz.pl/rozwoj/strategia-rozwoju-bydgoszczy-do-2030/