Aktualności

Warsztaty diagnostyczne w Płocku

 
Dnia 5 września odbyło się inauguracyjne spotkanie z mieszkańcami Płocka w ramach procesu opracowania Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do roku 2030.
 
Spotkanie otworzyło przemówienie Prezydenta Płocka, następnie zostały omówione wyniki ankiety dla mieszkańców Płocka, która została zrealizowana w lipcu. Podczas spotkania moderatorzy ResPublic poprowadzili pracę warsztatową w trzech podzespołach:

  • - społecznym,
  • - gospodarczym,
  • - infrastrukturalno-środowiskowym.

 
Każdy podzespół opracował listę najważniejszych problemów miasta i jego mieszkańców oraz analizę mocnych i słabych stron miasta w poszczególnych sferach. Spotkanie odbyło się w godzinach 15:00 – 20:00 w salach Urzędu Miasta Płocka, wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele płockich instytucji, urzędów, organizacji pozarządowych i firm. Łącznie w warsztatach wzięło udział ponad 100 osób.