Aktualności

Foresight dla Płocka

W dniu 30 października 2017 zakończyło się badanie Delphi, które było częścią szerszego modułu Foresight dla Płocka. Foresight dla Płocka jest realizowany w ramach prac nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Płocka do 2030.   Badanie Delphi objęło 3 grupy wybranych spośród mieszkańców Płocka ekspertów, których zapytano o opinię na temat poszczególnych tez dotyczących przyszłości Płocka w sferach: społecznej, gospodarczej oraz infrastruktury i środowiska. Tezy zostały sformułowane przez panele eksperckie. W ramach badania Delphi przeprowadzono dwie rundy badań ankietowych online na platformie Cyfrowy Manager. Wyniki badania Delphi są podstawą do analizy wpływu i związków poszczególnych czynników oraz stworzenia scenariuszy rozwoju Płocka, nad czym obecnie pracują eksperci ResPublic.