Aktualności

Program rewitalizacji dla gminy Stara Biała

Zakończyliśmy prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Stara Biała na lata 2016-2020. W ramach opracowania dokumentu zostały przeprowadzone spotkania z mieszkańcami, warsztaty oraz konsultacje społeczne projektu dokumentu. 

Zakończyliśmy prace nad Programem Rewitalizacji dla Nowego Dworu Mazowieckiego

 Zakończyliśmy prace nad Programem rewitalizacji. W ramach opracowania dokumentu osbyły się dwa warsztaty z mieszkańcami, szkolenia z pracowanikami administracji samorządowej, spacery badawcze oraz badania społeczne (ankiety). W etapie końcowym, projekt dokumentu był również przekazany do konsultacji społecznych. 

Konsultacje społeczne projektu dokumentu GPR w Ustce

 W dniu 8 listopada 2016 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu dokumentu Gminnego Programu rewitalizacji dla Miasta Ustka na lata 2016-2022. Spotkanie w godzinach popołudniowych odbyło się w obu jednostkach objętych procesem rewitalizacji - jednostka "e" oraz jednostka "j". 

Wyznaczenie obszaru rewitalizacji w Raszynie

 6 października uchwałą NR XXVII/256/16 Rady Gminy Raszyn wyznaczono obszar zdegradowany oraz obszar do rewitalizacji. Uchwalenie tejże uchwały poprzedzały 30 dniowe konsultacje społeczne. 

Rewitalizacja gminy Raszyn

Trwają pracę nad Programem Rewitalizacji Obszaru Al. Krakowskiej w Raszynie – Integracja Społeczna i Terytorialna.Dokument jest tworzony zgodnie ze ścieżką wyznaczoną w Ustawie o rewitalizacji z dn. 9 października 2015 r.