Aktualności

Podstrategia: Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej

herb_mikolow_0.png

Kolejnym etapem prac w projekcie były dwa spotkania - 27 i 28 czerwca w Mikołowie, podczas których w gronie przedstawicieli partnerskich gmin rozmawialiśmy o dokumentach wzorcowych, ujednoliconych dla gmin powiatu mikołowskiego. Tematem była procedura awansowania oraz oceny pracownika. Na bazie zebranych uprzednio informacji podczas wywiadów indywidualnych, opracowaliśmy propozycje dokumentów, które omawialiśmy i projektowalismy wspólnie z samorządowcami.Więcej informacji o projekcie i poprzednich wywiadach znajduje się tutaj:

Spacery badawcze w Ustce

ustka_1.png

 W ramach prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Miasta Ustka na lata 2016-2022 przeprowadziliśmy kilka spacerów badawczych w dwóch obszarach rewitalizacji (obszar E i obszar J).Podczas spacerów rozmawialiśmy o problemach występujących na danym obszarze oraz pomysłach na to, jak wyprowadzić obszar z sytuacji kryzysowej.

Warsztat diagnostyczny w Przeciszowie

herb_przeciszow_1.png

 29 czerwca w gminie Przeciszów odbył się pierwszy warsztat diagnostyczny w ramach prac nad opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Przeciszów na lata 2016-2022. Celem spotkania było wyznaczenie obszarów zdegradowanych oraz identyfikacja negatywnych zjawisk oraz potencjałów występujących na wybranych terenach.

Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Ustka na lata 2016-2022

ustka.png

Pracujemy nad dokumentem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Ustki. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentu zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1777), „Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 03 lipca 2015 r.

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Spytkowice na lata 2016-2022

spytkowice2.jpg

Rozpoczeliśmy prace nad Programem Rewitalizacji Gminy Spytkowice. W ramach projektu zostaną wykonane badania społeczne, diagnoza sytuacji w gminie zostanie sporządzona na podstawie spotkań z mieszkańcami, badań oraz analizy danych statystycznych. Prócz tego zostaną wyznaczone wizja i cele rewitalizacyjne oraz najważniejsze przedsięwzięcia rewitalizacyjne.