Aktualności

Programy rewitalizacji wpisane do Wykazu Programów Rewitalizacji

res_1.png

Prezentujemy listę Programów Rewitalizacji, które zostały pozytywnie ocenione przez Urzędy Marszałkowskie (w chwili obecnej dotyczy woj. śląskiego, mazowieckiego i małopolskiego), które zostały opracowane we współpracy z ResPublic:

  1. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza na lata 2016-2022  http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/rewitalizacja/008_Nowy_Sacz.pdf
  2. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Stara Biała na lata 2017 - 2020  http://bip.starabiala.pl/index.php
  3. Program Rewitalizacji Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2016-2023  http://bip.nowydwormaz.pl/public/popup.php
  4. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Orzesze na lata 2014-2022 http://bip.orzesze.pl/index.php
  5. Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016-2020 z perspektywą do 2022 roku - Urząd Miasta Mikołów http://bip.mikolow.eu/index.php/dokumenty/8877