Aktualności

Gminny Program Rewitalizacji dla miasta Miastko na lata 2016-2025

Rozpoczeliśmy prace nad opracowaniem „Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Miastko na lata 2016-2025”. Delimitacja obszarów zdegradowanych została przeprowadzona w odrębnej procedurze przez samorząd co oznacza, że diagnoza będzie pogłębieniem raportu delimitacji. Prócz diagnozy zostaną opracowane m.in. cele rewitalizacji i lista przedsięwzięć.

Szkolenie z zarządzania projektami wg metodyki Prince 2

W dniach 17-19 maja 2016 r. zespół ResPublic uczestniczył w trzydniowym szkoleniu zarządzania projektami wg metodyki Prince 2 Foundation. Szkolenie zakończyło sie egzaminem, który zdali wszyscy uczestnicy. Tym samym 9 pracowników firmy uzyskało certyfikat wydany przez brytyjską jednostkę APMG International oraz AXELOS.

Podstrategia: Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej

Kolejnym etapem prac w projekcie były dwa spotkania - 27 i 28 czerwca w Mikołowie, podczas których w gronie przedstawicieli partnerskich gmin rozmawialiśmy o dokumentach wzorcowych, ujednoliconych dla gmin powiatu mikołowskiego. Tematem była procedura awansowania oraz oceny pracownika. Na bazie zebranych uprzednio informacji podczas wywiadów indywidualnych, opracowaliśmy propozycje dokumentów, które omawialiśmy i projektowalismy wspólnie z samorządowcami.Więcej informacji o projekcie i poprzednich wywiadach znajduje się tutaj:

Spacery badawcze w Ustce

 W ramach prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Miasta Ustka na lata 2016-2022 przeprowadziliśmy kilka spacerów badawczych w dwóch obszarach rewitalizacji (obszar E i obszar J).Podczas spacerów rozmawialiśmy o problemach występujących na danym obszarze oraz pomysłach na to, jak wyprowadzić obszar z sytuacji kryzysowej.

Warsztat diagnostyczny w Przeciszowie

 29 czerwca w gminie Przeciszów odbył się pierwszy warsztat diagnostyczny w ramach prac nad opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Przeciszów na lata 2016-2022. Celem spotkania było wyznaczenie obszarów zdegradowanych oraz identyfikacja negatywnych zjawisk oraz potencjałów występujących na wybranych terenach.