Aktualności

Warsztaty w ramach Aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

W ramach Aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza eksperci ResPublic przeprowadzili 5 warsztatów strategicznych, na których przedstawiciele Mazowieckiej Rady Innowacyjności, Grup Roboczych ds. inteligentnych specjalizacji oraz Forum Instytucji Otoczenia Biznesu pracowali nad diagnozą sytuacji i celami do nowej strategii. Warsztaty odbyły się w okresie 22.07.2019 - 14.10.2019 we współpracy z Urzędem Marszałkowskim i firmami: LB&E Sp. z o.o. i EGO S.C.