Aktualności

Ewaluacja dla Województwa Lubuskiego - umowa podpisana

W dniu 18.09.2019 firma ResPublic podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego na realizację projektu pn. Ewaluacja Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego w kontekście wsparcia innowacyjności oraz badań i rozwoju w ramach RPO-Lubuskie 2020. Projekt będzie realizowany przy wsparciu Fundacji Kultury Przestrzeni "Zobaczyć na nowo" i ekspertki ds. analiz ekonometrycznych dr Katarzyny Cheby.