Aktualności

Monitoring Gminnego Programu Rewitalizacji w Kaliszu

Eksperci firmy ResPublic i Fundacji Kultury Przestrzeni "Zobaczyć na nowo" zakończyli badania opinii interesariuszy programu rewitalizacji w Kaliszu. Przeprowadzone zostały badania ankietowe w grupie mieszkańców, przedsiębiorców, właścicieli i zarządców nieruchomości oraz organizacji pozarządowych z obszaru rewitalizacji. Badanie objęło także wywiady indywidualne i grupowe. Badania zrealizowano w ramach monitoringu GPR na zlecenie Urzędu Miasta Kalisza.