Plan Komunikacji do Programu Rewitalizacji w Radomiu

Nazwa klienta: Miasto Radom

Województwo: mazowieckie

Rok realizacji: 2004

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Rodzaj produktu: