Opracowanie strategicznych kierunków działania

Nazwa klienta: Uniwersytet Warszawski

Województwo: mazowieckie

Rok realizacji: 2003

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: nauka

Rodzaj produktu: