Strategia rozwoju instytucji publicznej

Strategie rozwoju dla instytucji publicznych, opracowywane są w zakresie odpowiadającym ich  ustawowym lub statutowym zadaniom.


Produkt został zrealizowany dla:


Referencje od klienta:


Referencje od klienta:


Referencje od klienta:


Referencje od klienta: