Opracowanie strategicznych kierunków działania

Nazwa klienta: Estrada Poznańska

Województwo: wielkopolskie

Rok realizacji: 2005

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: kultura

Rodzaj produktu: