Opracowanie strategicznych kierunków działania

Nazwa klienta: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

Województwo: wielkopolskie

Rok realizacji: 2003

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: kultura

Rodzaj produktu: