Opracowanie strategicznych kierunków działania

Nazwa klienta: Biblioteka Narodowa

Województwo: mazowieckie

Rok realizacji: 2003

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: kultura

Rodzaj produktu: