Opracowanie strategicznych kierunków działania

Nazwa klienta: Teatr Wielki w Warszawie

Województwo: mazowieckie

Rok realizacji: 2003

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: kultura

Rodzaj produktu: