Opracowanie strategicznych kierunków działania

Nazwa klienta: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Województwo: wielkopolskie

Rok realizacji: 2005

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: nauka

Rodzaj produktu: