Diagnoza operacyjna działalności Muzeum Historycznego m.st. Warszawy

Nazwa klienta: Muzeum Historyczne m.st. Warszawy

Województwo: mazowieckie

Rok realizacji: 2012

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: kultura

Rodzaj produktu:


Opis:

Opracowanie „Diagnozy operacyjnej działalności Muzeum Historycznego m.st. Warszawy wraz z projekcją wizji, misji i celów Muzeum oraz planem działań organizacyjnych"