Diagnoza stanu instytucji publicznej

Diagnoza stanu instytucji publicznej składa się z analizy ilościowej, opartej na zebranych materiałach faktograficznych oraz analizy jakościowej, obejmującej  problemy i czynniki warunkujące możliwości rozwoju. Diagnoza opracowywana jest metodą ekspercko - uczestniczącą i odnosi się do:

  • utrzymania i eksploatacji zasobów instytucji
  • udostępniania zasobów, świadczenia usług publicznych
  • marketingu publicznego
  • zasobów ludzkich instytucji
  • systemu zarządzania
  • finansowania i efektywności działalności
  • inwestycji
  • współdziałania z partnerami zewnętrznymi


Produkt został zrealizowany dla:


Referencje od klienta:


Referencje od klienta:


Referencje od klienta: