Diagnoza stannu Polskiego Rejestru Statków S.A.

Nazwa klienta: Polski Rejestr Statków S.A.

Województwo: pomorskie

Rok realizacji: 2001

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu: