Strategia Rozwoju Oświaty Miasta Gniezna na lata 2011 – 2020

Nazwa klienta: Urząd Miejski w Gnieźnie

Województwo: wielkopolskie

Rok realizacji: 2011

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: nauka

Rodzaj produktu: