Wstępna koncepcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Nazwa klienta: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Województwo: mazowieckie

Rok realizacji: 2005

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: regionalny

Obszar: kultura

Rodzaj produktu: