Opracowanie strategicznych kierunków działania

Nazwa klienta: Teatr Ósmego Dnia w Poznaniu

Województwo: wielkopolskie

Rok realizacji: 2005

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: kultura

Rodzaj produktu: