Ewaluacja programu rozwoju Innowacji Woj. Lubuskiego

Nazwa klienta: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Województwo: lubelskie

Rok realizacji: 2019

Poziom zarządzania: regionalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu:


Opis:

 Ewaluacja programu rozwoju Innowacji Woj. Lubuskiego w kontekście wsparcia innowacyjności oraz badan i rozwoju w rapach RPO-Lubuskie 2020