Analizy

Analizy specjalistyczne

Opracowania dostosowane do indywidualnych potrzeb zamawiającego i mogą dotyczyć zagadnień z zakresu: zarządzania, finansów i inwestycji, marketingu/promocji, zasobów ludzkich oraz zasobów materialnych i niematerialnych                                                                                         

Analiza według metodologii PCM

Przeprowadzana jest za pomocą narzędzi stosowanych w metodologii Zarządzanie Cyklem Projektu (ang. PCM: Project Cycle Management), przyjętej oficjalnie przez Komisję Europejską jako zbiór narzędzi do opracowywania i zarządzania projektami. Opracowanie zawiera: analizę problemów (sporządzenie drzewa problemów), analizę interesariuszy, analizę celów (sporządzenie drzewa celów), analizę opcji i wybór strategii działania. Analiza ta jest podstawą programowania rozwoju.


Produkt został zrealizowany dla:


Referencje od klienta:


Referencje od klienta:


Referencje od klienta:


Referencje od klienta:


Referencje od klienta: