Analiza dotycząca możliwości tworzenia klastrów w Aglomeracji Konińskiej

Nazwa klienta: Starostwo Powiatowe w Koninie

Województwo: wielkopolskie

Rok realizacji: 2014

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Rodzaj produktu: