Diagnoza stanu miasta/gminy/powiatu/regionu

Diagnoza stanu miasta/gminy/powiatu/regionu w pierwszej części obejmuje ocenę zjawisk społecznych, demograficznych oraz zaspokojenia potrzeb społecznych. Druga część analizy dotyczy stanu infrastruktury technicznej, gospodarki przestrzennej i środowiska. Trzecią część stanowi analiza sytuacji gospodarczej ogólnie i w odniesieniu do branż oraz ocena promocji, polityki gospodarczej i poziomu konkurencyjności. Ważnym elementem diagnozy jest ocena poziomu innowacyjności i zaawansowania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy


Produkt został zrealizowany dla:


Referencje od klienta:


Referencje od klienta: