Podstrategia kształtowania przestrzeni publicznej...

Nazwa klienta: Starostwo Powiatowe w Mikołowie

Województwo: śląskie

Rok realizacji: 2016

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: regionalny, lokalny

Obszar: ogólny, infrastruktura

Rodzaj produktu:


Opis:

Podstrategia kształtowania przestrzeni publicznej na lata 2016-2025 dla obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiegoLokalny Program Rewitalizacji Miasta Orzesze na lata 2014-2022 Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016-2020 z perspektywą do 2022 roku - MikołówLokalny Program Rewitalizacji Gminy Wyry