Analiza sytuacji społeczno – gospodarczej Miasta Sanoka

Nazwa klienta: Miasto Sanok

Województwo: podkarpackie

Rok realizacji: 2005

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu: