Aktualizacji Strategii Sukcesu Miasta Przemyśla na lata 2014-2024

Nazwa klienta: Urząd Miejski w Przemyślu

Województwo: podkarpackie

Rok realizacji: 2014

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Rodzaj produktu: