Opracowanie strategii rozwoju miasta Głogowa na lata 2012 – 2026

Nazwa klienta: Gmina Miejska Głogów

Województwo: dolnośląskie

Rok realizacji: 2011

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu: