Polityka Zdrowotna dla miasta Torunia na lata 2019-2025

Nazwa klienta: Urząd Miasta Torunia

Województwo: kujawsko-pomorskie

Rok realizacji: 2019

Poziom zarządzania: regionalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu:


Opis:

Opracowanie polityki zdrowotnej dla miasta Torunia na lata 2019-2025. Raport metodyczny polityki zdrowotnej  dla miasta Torunia na lata 2019-2025 wraz z harmonogramem. Diagnoza do polityki zdrowotnej dla miasta Torunia na lata 2019-2025