Konsultacje społeczne dla instytucji publicznych

Propozycja adresowana jest do instytucji administracji rządowej i samorządowej, obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych konkretnych przedsięwzięć. Konsultacje społeczne mogą mieć charakter jednorazowy lub obejmować proces przygotowania i przeprowadzenia projektów i programów. Cały proces obejmuje fazy: formułowania założeń, opracowywania wariantów rozwiązań i wyboru gotowych rozwiązań. Szczególną formą tego produktu jest realizowanie usług w ramach stałej umowy abonamentowej obejmującej obsługę wszystkich konsultacji społecznych instytucji publicznej.


Produkt został zrealizowany dla:


Referencje od klienta:


Referencje od klienta: