Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

Nazwa klienta: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Województwo: małopolskie

Rok realizacji: 2013

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: regionalny

Obszar: środowisko

Rodzaj produktu:


Opis:

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły, Czarnej Orawy i Dniestru wraz z organizacją i przeprowadzeniem konsultacji społecznych