Konsultacje społeczne przy tworzeniu strategii restrukturyzacji

Nazwa klienta: Gmina Warszawa Centrum

Województwo: mazowieckie

Rok realizacji: 2000

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu: