Konsultacje społeczne przy tworzeniu strategii

Nazwa klienta: Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna

Województwo: mazowieckie

Rok realizacji: 2007

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: turystyka

Rodzaj produktu: